1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 61


Каталог:

files
files -> Английский язык. Устные темы и задания по развитию речи
files -> Рабочая программа для студентов направления
files -> Англо-русский словарь медицинских аббревиатур
files -> Isolated from fungi of the Basidiomycetes class Противоопухолевые свойства полисахаридов, выделенных из грибов класса базидиомицетов
files -> Морфо-физиологические аспекты гуморальных и клеточных механизмов неспецифической резистентности организма


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.5 Реформа системи правосуддя - Робоча версія

страница19/61
Дата11.04.2018
Размер1.53 Mb.
Просмотров130
Скачиваний0

III.5 Реформа системи правосуддя

Ситуація, яка склалася в секторі, засвідчує вкрай низький рівень довіри суспільства до суду в Україні, спричинений неефективною та корумпованою системою правосуддя.

Судова реформа 2010 року так і не змогла виконати поставлені перед нею завдання. Впродовж 2010 – 2013 років система фактично еволюціонувала у зворотному напрямку, перетворивши суд на закриту ієрархізовану структуру залежну від вольових рішень окремих осіб.

Основними чинниками цієї ситуації є: системна корупція, неефективна діяльність Вищої ради юстиції (ВРЮ) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ), низький професійний рівень суддів, неефективна система суддівського самоврядування, недосконала структура судової системи та її фінансова залежність, неефектний судовий процес та низька фактична виконуваність судових рішень, відсутність довіри до адвокатури та прокуратури.

Реформа системи правосуддя є однією із умов Угоди про асоціацію, проведення якої дозволить привести якість судочинства у відповідність до європейських стандартів, а також удосконалить функціонування судової системи та суміжних інститутів. В результаті реформи системи правосуддя Україна до кінця 2017 року має досягти практичної реалізації принципу верховенства права у суспільстві і забезпечення кожній людині права на справедливий судовий розгляд у незалежному та неупередженому суді.

У 2014 році було вжито ряд невідкладних заходів, зокрема, прийнято Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», новий Закон України «Про прокуратуру», а також закони «Про національне антикорупційне бюро» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини».

Запрацювала Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції. У вересні 2014 року проходив XІІ позачерговий з’їзд суддів України, на якому делегати обрали за квотою суддів нових членів ВРЮ та ВККСУ.

В рамках громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законодавчих актів щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів».

Указом Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 утворено Раду з питань судової реформи (Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якої визначено напрацювання узгоджених пропозицій щодо розроблення та реалізації в Україні стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів. До складу Ради входять судді, адвокати, представники громадських та міжнародних організацій.

Радою опрацьовано ряд законодавчих ініціатив, зокрема щодо вдосконалення законодавства про судоустрій і статус суддів, процесуального законодавства, законодавства про виконавче провадження, адвокатуру і прокуратуру. Також, за результатом такого опрацювання, Радою буде розроблено проект Стратегії реформування судоустрою, судочинства та інших суміжних правових інститутів (Стратегія).

Передбачаються наступні подальшу кроки на шляху реформи:


  •  Президентом України буде затверджена Стратегія реформування судоустрою, судочинства та інших суміжних правових інститутів (

   Стратегія

   ).

  •  Міністерство юстиції України та Рада з питань судової реформи узгодять проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інші пов’язані законопроекти, розроблені з урахуванням Стратегії.

  •  Буде здійснена підготовка до направлення згаданих законопроектів до Венеціанської комісії з метою здійснення оцінки їх положень на відповідність європейським стандартам. Після отримання висновку проекти буде доопрацьовано і подано до Парламенту.

  •  Поряд з першочерговими змінами до законодавства будуть опрацьовані зміни до Конституції України, які регулюють питання правосуддя в Україні.

Уже протягом 2015 року планується:  •  очищення судової влади, оновлення суддівського корпусу;

  •  зменшення політичного впливу, забезпечення незалежності суддів та належної якості їх професійної діяльності;

  •  оптимізація структури судової системи;

  •  перезавантаження органів, що відповідають за формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності;

  •  забезпечення фінансової незалежності судової системи;

  •  вдосконалення процесуального законодавства та практики;

  •  забезпечення ефективності виконання судових рішень;

  •  підняття загальної якості надання правової допомоги, зокрема, через реформування адвокатури;

  •  забезпечення імплементації норм нового Закону України «Про прокуратуру» у практичній діяльності.

На сьогодні в Україні реалізується проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (Угода про фінансування проекту набрала чинності 22 грудня 
2011 року, строк проекту – 80 місяців), яким визначено відповідні напрямки співпраці та обсяг їх фінансової підтримки.

Донорська допомога також необхідна для:


  •  проведення експертизи законопроектів європейськими інституціями та міжнародними експертами;

  •  вивчення світового досвіду щодо законодавчого врегулювання окремих питань функціонування судової системи;

  •  допомога в організації обговорень законопроектів;

  •  підтримка в імплементації прийнятого Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на практиці.Виклики  •  відновлення довіри до системи правосуддя;

  •  забезпечення доступу до правосуддя та ефективний судовий захист;

  •  професійність і доброчесність суддівського корпусу;

  •  дієвий механізм відповідальності недобросовісних суддів

?


iii-international-151.html

iii-international-156.html

iii-international-160.html

iii-international-165.html

iii-international-17.html