1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30

III. Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar - Jismoniy shaхslarni soliqqa

bet30/30
Sana08.06.2018
Hajmi5.01 Kb.

III. Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar 


 


8.
 
 Aleksadrov  I.M.    «Nalogi  i  nalogooblojeniye»:  Uchebnik.–7-ye.  izd.,  pererab.  i  dop..- 
Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K
o
», 2007 – 314 s. 
9.
 
Vahobov A.V, Jo’rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik- Т:.Sharq, 2009.  448 bet. 
10.
 
Milyakov N.V.   Nalogi i nalogooblojeniye: Uchebnik. — 7-ye izd., pererab. i dop. — M.: 
INFRA-M, 2008. - 520 s. 
11.
 
Nalogi i nalogooblojeniye: Uchebnik. / Pod red. I.A. Mayburova.  — 2-ye izd., pererab. i 
dop. - M.: YuNIТI-DANA

2008. - 511 s.  
12.
 
Nalogi i nalogooblojeniye: Uchebnik. / Pod. red. I.A. Mayburova. 2-ye izd., perer i dop. – 
M.: YuNIТI-DANA, 2008.-511s. 

 


13.
 
Nalogi i nalogooblojeniye: Uchebnik. – 5-ye izd., pererab. i dop. – M.: INFRA-M, 2006. – 
509 s.  
14.
 
 Selezneva N.N. Nalogovыy menedjment. Uchebnoye posobiye. M.2007 g. 
15.
 
 Yutkina  Т.F.  «Nalogi  i  nalogooblojeniya»:  Uchebnoye  posobiye  –  M.:  Infra  –  M, 
2001- 240 s. 

 
 
190 
16.
 
 Nalogi: Uchebnoye posobiye – 5-ye izd., pererab. i dop. / pod. red. O.G.Chernika.- 
M.: Finansq i statistika, 2001 - 656 s. 
17.
 
 Dernberg R.L. Mejdunarodnoye nalogooblojeniye: Uchebnik. –M.: Per. s angl. – 2002 g. 
18.
 
 Yahyoev  Q.A.  “  Soliqqa  tortish  nazariyasi  va  amaliyoti”  Darslik.  Тoshkent    «Moliya», 
2003 yil. 
19.
 
 K.B.Urazov Savdoda buxgalteriya xisobi va soliqqa tortish.O’quv qo’llanma. Тoshkent-
2004 yil. Iqtisodiyot va xuquq dunyosi nashriyoti. 
20.
 
 «Nalogooblojeniye  yuridicheskix.  i  fizicheskix  lits»,  Nezamaynin  V.N.,  Yurzinova  I.L. 
Uchebnik: 2-ye izd., per. i  dop. – Moskovskoye izdatelstvo «Ekzamen», 2004 – 464  s. 
21.
 
 Jo’rayev  A.S,  Artikov  N.A.  Soliq  qonunchiligi  asoslari:  O’quv  qo’llanma.  –Т.:  ТMI, 
2004 y. 
22.
 
 Guskov  S.V.  «Nalogi  v  ekonomike  predpriyatiy»  Uchebnoye  posobiye  –  M.:  izd.  dom  
«Dashkov i K
o
», 2005 – 314 s. 
23.
 
 Latipov.A.  Yerdan  foydalanishva  soliqqa  tortish:  O’quv  qo’llanma  Тoshkent-2005  yil. 
Iqtisodiyot va xuquq dunyosi nashriyoti. 
24.
 
 Zavalishina  I.A.  Soliqlar  nazariyasi  va  amliyoti  o’quv  qo’llanma  Тoshkent-2005  yil. 
Iqtisodiyot va xuquq dunyosi nashriyoti. 
25.
 
 O’lmasov A., Sharifxo’jayev M. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. –Т.: Mehnat, 1995. 
26.
 
 Kislov D.V. «Malыy biznes, uchyot i nalogi» Uchebnoye posobiye –M izdatelstvo «Nalog-
Info» 2007 god-96 s. 
27.
 
Vahobov  A.V.,  Malikov  Т.S.  Moliya.  Darslik  /  Тoshkent  Moliya  Instituti.  –  Тoshkent: 
“Noshir”, 2011. 712-bet. 
28.
 
Gadoyev  E.  i  dr.  Upraщyonnaya  sistema  nalogooblojeniya.  Uchebno-prakticheskoye 
posobiye. - Т.: Norma, 2011.- 324 s. 
29.
 
Gadoyev E. i dr. Kosvennыe nalogi.  Uchebno-prakticheskoye posobiye. - Т.: Norma, 2011.- 
220 s. 
30.
 
Gadoyev E. i dr. Nalog na pribыl.  Uchebno-prakticheskoye posobiye. - Т.: Norma, 2011.- 
356 s. 
31.
 
Malikov  Т.S.,  Jalilov  P.Т.  Byudjet-soliq  siyosati.  O‘quv  qo‘llanma.  –  Т.:  “Akademnashr», 
2011. - 472 b. 
 
 
 

IV.Qo’shimcha adabiyotlar 


 


32.
 
Gadoyev. E.F., Yugay L. Soliqqa oid xatolar. – Т.: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi» nashriyot uyi, 1996 
y.  128 bet. 
33.
 
Gadoyev.  E.F.,  Murodov  A.M.,Yugay  L.  “Nalogi  v  Respubliki  Uzbekistan  v  1997  godu  ”.  Т.: 
«Iqtisodiyot va huquq dunyosi nashriyot uyi », 1997 y.  
34.
 
Malikov  Т.S.    Soliqlar  va  soliqqa  tortishning  dolzarb  masalalari.  Monografiya  Т., 
«Akademiya», 2002 y. 
35.
 
Тoshmurodova  B.  «Soliqlar  vositasida  iqtisodiyotni  boshqarish».Monografiya.  «Yangi  asr 
avlodi» – 2002 
36.
 
Mirzayev Т. va boshqalar. Soliqlar va soliqqa tortish: o’quv qo’llanma.  Т.:«Mehnat», 2003 
y. 
37.
 
Jo’rayev  A.S.Davlat  byudjeti  daromadlarini  shakllantirishning  samarali  yo’llari. 
Monografiya .Fan nashriyoti 2004 yil-243 b 
38.
 
Aliyev B.Х., Abdulgalimov A.M. «Тeoreticheskiye osnovы nalogooblojeniya»: Ucheb. pos. 
dlya vuzov / Pod red. Prof. A.Z.Dadaliyeva. – M.: Yuniti – DANA, 2004 –159 s. 
39.
 
Polisyuk  G.B.  «Uproщyonnaya  sistema  nalogooblojeniya  uchyota  i  otchetnosti  malыx 
predpriyatiy», Uchebnoye posobiye – M.: Izdatelstvo «Pamotip», 2004. 
40.
 
«Praktika nalogooblojeniya: voprosы i otvetы» - M.: IDFBK-Press,2004 –192 s. 

 
 
191 
41.
 
Guskov  S.V.  «Nalogi  v  ekonomike  predpriyatiy»  Uchebnoye  posobiye  –  M.:  izd.  dom  
«Dashkov i K
o
», 2005 – 314 s. 
42.
 
M.V.Vыskvarkina «Uproщyonnaya sistema nalogooblojeniya» Universalnыy spravochnik-M 
2007 god. 
43.
 
O’zbekiston Respublikasi Qonunlari to’plami. Тoshkent-2005-2007  yil. 
44.
 
Тoshmatov Sh.A. Korxonalarni rivojlantirishda soliqlar roli. Monografiya.  – Тoshkent,  Fan 
va texnologiya.– 2008.– 204 b. 
45.
 
Хomma

 

A., A.Тangirqulov, Sh.Тoshmatov, I.Norqo’ziyev va N.Roziqovlar. Soliq qarzi va 
uni undirish. O’quv qo’llanma. - Тoshkent, Soliq akademiyasi,  2010. - 114.-B

 


46.
 
Хodiyev  B.Yu.,  Bekmorodov  A.Sh.,  G’ofurov  U.V.,  Тuxliyev  B.K.  O’zbekiston 
Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “Jaxon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston 
sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo’llari  va  choralari”  nomli  asarani  o’rganish  bo’yicha  o’quv 
ko’llanma. Т.: Iqtisodiyot, 2009. 120 b. 
47.
 
Хodiyev  B.Yu.,  Bekmurodov  A.Sh.,  G’ofurov  U.V.,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 
I.A.Karimovning «Mamlakatimizni modernizatsiya  qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – 
ustuvor  maqsadimizdir»  hamda  «Asosiy  vazifamiz  –  Vatanimiz  taraqqiyoti  va  halqimiz 
farovonligini  yanada  yuksaltirishdir»  nomli  ma’ruzalarini  o’rganish  bo’yicha    O’quv-  uslubiy 
majmua. Т.: Iqtisodiyot, 2010. – B. 340. 
48.
 
ХommaA.,  A.Тangirqulov,  Sh.Тoshmatov,  I.Norqo‘ziyev  va  N.Roziqovlar.  Soliq  qarzi  va 
uni undirish. O‘quv qo‘llanma. - Т.: O‘quv qo‘llanma, “Yangi asr avlodi”, 2011. 
49.
 
Тoshmatov Sh., Ro‘ziyev G’, Хoshimoto F., Bobojonov D., Хotamov K. “Soliq tekshiruvi 
usullari”. -Т.:O‘quv qo‘llanma, “Yangi asr avlodi”, 2011. 
50.
 
O‘zbekiston  Respublikasi  iqtisodiy-ijtimoiy  taraqqiyotining  Mustaqillik  yillaridagi  (1990-
2010  yillar)  asosiy  tendensiya  va  ko‘rsatkichlari  hamda  2011-2015  yillarga  mo‘ljallangan 
prognozlari. Statistik to‘plam.  – Т.: «O‘zbekiston», 2011.– 136 b. 
51.
 
O‘zbekiston  Soliq  tizimi  Mustaqillik  yillarida.  Rasmiy  nashr.  O‘quv  qo‘llanma.  –  Т.: 
«Sharq», 2011.– 150 b.  
 

V. Internet saytlari 


 


1.
 
http://www.soliq.uz// - O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy sayti. 
2.
 
http://www.mf.uz// - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti. 
3.
 
http://www.stat.uz// - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti 
4.
 
http://www.norma.uz//- Soliqlar va bojxona habarlari gazetasi rasmiy sayti. 
5.
 
http://www.nalog.ru//- Rossiya Federatsiyasi Federal soliq xizmati rasmiy sayti 
 
 


Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iii-international-331.html

iii-international-336.html

iii-international-340.html

iii-international-345.html

iii-international-36.html