1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 273

III F - Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz

səhifə84/273
tarix27.10.2017
ölçüsü7.67 Mb.

III F

əsil 

 

Az

ərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair beynəlxalq əməkdaşlıq 

 

3.1. Az

ərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair  

dövl

ətlərarası əməkdaşlığı 

 

Az

ərbaycan və Argentina respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

İki ölkə arasında əməkdaşlığın vəziyyəti iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı 

k

ənd təsərrüfatı  sahəsində  də  dostluq və  xoş  münasibətlərin  mövcudluğu  ilə 

s

əciyyələnir.  

H

ər iki ölkənin  iqtisadiyyatında  kənd təsərrüfatı  sektorunun  əhəmiyyətini, bu 

sah

ədə mövcud olan potensialı və geniş əməkdaşlıq imkanlarını nəzərə alaraq, eləcə 

d

ə bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması məqsədilə 21 sentyabr 2011-

ci il tarixd

ə Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

v

ə Argentina Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Heyvandarlıq və Balıqçılıq Nazirliyi 

arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. 

İki  ölkə  arasında  kənd təsərrüfatı  və  ərzaq məhsullarının  müəyyən həcmdə 

ticar

ət dövriyyəsi olsa da, ümumilikdə ticarət əlaqələri mövcud potensialdan aşağıdır. 

2011-ci ild

ə  Argentinadan Azərbaycana  16  milyon  932  min  ABŞ  dolları  dəyərində 

k

ənd təsərrüfatı  və  ərzaq məhsulları,  o  cümlədən heyvan və  bitki mənşəli piy və 

yağlar,  heyvan  yemləri,  yağlı  toxumlar  və  meyvələr, qoz-fındıq,  süd  məhsulları  və 

dig


ər məhsullar  idxal  olunmuş,  Azərbaycandan Argentinaya isə  1500  ABŞ  dolları 

d

əyərində spirtli və spirtsiz içkilər ixrac olunmuşdur. 

2012-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında isə Argentinadan Azərbaycana 6 milyon 

327 min ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, o cümlədən süd 

m

əhsulları,  quş  yumurtası,  təbii  bal,  heyvanlar  üçün  hazır  yemlər, heyvan və  bitki 

m

ənşəli piy və yağlar, heyvanlar üçün hazır yemlər, yağlı toxumlar, meyvələr və digər 

m

əhsullar  idxal  olunmuş,  Azərbaycandan Argentinaya kənd təsərrüfatı  və  ərzaq 

m

əhsulları ixrac olunmamışdır. 

 

Az

ərbaycan və Belarus Respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

Az

ərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında iqtisadiyyatın digər 

sah


ələri ilə  yanaşı  aqrar-sənaye kompleksi istiqamətində  də  əməkdaşlıq  əlaqələri 

dinamik  olaraq  inkişaf  edir.  Belə  ki, 2011-ci ildə  Belarus  Respublikasından 

Az

ərbaycan Respublikasına 3321.0 min ABŞ dolları dəyərində süd məhsulları, buğda 

v

ə  çovdar unu, qovrulmamış  səməni,  heyvan və bitki mənşəli piylər və  yağlar,  quş 

yumurtası və digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Belarus 

 

Respublikasına  isə  7151.0  min  ABŞ  dolları  dəyərində  müxtəlif növ təzə  meyvə-

t

ərəvəz,  bitki  yağları,  meyvə-tərəvəz konservləri,  qara çay, tütün və  digər aqrar 

istehsal m

əhsulları ixrac edilmişdir. 

2006-

cı  ilin  oktyabr  ayında  “Azərbaycan  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi v

ə  Belarus  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı  və  Ərzaq  Nazirliyi  arasında 

aqrar-s

ənaye kompleksi sahəsində iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq barədə Saziş”, 

2007-

ci ilin may ayında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası 

Hökum

əti  arasında  bitki  karantini  və  mühafizəsi sahəsində  əməkdaşlıq  haqqında 

Saziş”    və  “Azərbaycan  Respublikası  Hökuməti və  Belarus  Respublikası  Hökuməti 

arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

K

ənd təsərrüfatının  maddi-texniki  bazasının  möhkəmləndirilməsi məqsədilə 

“Aqrolizinq” ASC t

ərəfindən Gəncə  avtomobil zavodundan 2007-2011-ci illərdə 

müxt

əlif gücə malik 2398 ədəd “Belarus” markalı traktor, 1037 ədəd kotan və traktor 

qoşqusu alınaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə verilmişdir. 

Hazırda  bu  texnikalar  kənd təsərrüfatında  lazımi  aqrotexniki  xidmətlərin yerinə 

yetirilm

əsində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.  

 

Az

ərbaycan və Çexiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 

 

Çexiya Respublikasının müvafiq dövlət baytarlıq orqanı ilə heyvan və heyvan 

m

ənşəli yüklərin idxal-ixracı  məqsədilə  8  adda  baytarlıq  sertifikatı  razılaşdırılaraq 

imzalanmışdır.  

Beyn


əlxalq Epizootik  Büro və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər iki 

ölk


ənin dövlət  baytarlıq  orqanları  arasında  heyvan  xəstəlikləri üzrə  informasiya 

mübadil


əsi aparılır.   

İki  ölkə  arasında  kənd təsərrüfatı  sahəsində  əməkdaşlığın  inkişaf  etdirilməsi 

m

əqsədilə aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

iki ölk

ə  arasında  kənd təsərrüfatı,  bitki  karantini  və  mühafizəsi, eləcə  də 

baytarlıq  sahələrində saziş layihələrinin hazırlanması imkanlarının araşdırılması; 

 

heyvandarlıqda  damazlıq  və  seleksiya  işləri,  qarışıq  yem  istehsalının  inkişaf 

etdirilm

əsi sahəsində əməkdaşlıq; 

arpanın  genetik  materiallarının  mübadiləsi, pivəlik  arpa  sortlarının 

Az

ərbaycanın müxtəlif bölgələrində sınaqlarının keçirilməsi; 

h

ər iki ölkənin  müvafiq  qurumları  arasında  fitosanitar  və  təkrar ixracat 

fitosanitar sertifikatlarının, informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması;  

Çexiyanın müvafiq təhsil müəssisələri və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

arasında  tələbə  və  doktorantların  qarşılıqlı  mübadiləsi,  ixtisasartırma  kurslarının 

t

əşkili və birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması; 

Çexiya  Respublikasının  aparıcı  lizinq  şirkətlərinin və  maliyyə  qurumlarının 

(bankların)  Azərbaycanın  lizinq  bazarında  fəaliyyətinin təşkili  və  aqrar sektora 

investisiyaların yatırılması;                                                                                                   


:

Kitab -> 2013
2013 -> []
2013 -> Microsoft Word Kutsal quruculuq
2013 -> Ə. B. Nəcəfov
2013 -> Yusif Aslanov
2013 -> Dəyanət Cümənov BÖYÜk azərbaycanşÜnas aliM, professor


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iiinternational-82.html

iiinternational-87.html

iiinternational-91.html

iiinternational-96.html

iiinternationalscientific-2.html