1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
In urma analizei resursei umane se remarca urmatoarea distributie dupa grad stiintific. grad profesional și varstă

a) Distribuția după grad profesional:b) Distribuția după gradul științific

Distribuția după vârstă:

Resurse materiale

În instituțiile și laboartoarele menționate mai sus există echipamente performante care asigură o bază materială ce permite abordarea temelor și subiectelor precizate în acest raport. Așa cum s-a precizat în introducerea domeniului această bază materială servește la efectuarea studiilor în cadrul mai multor teme și subiecte. La tema 1 ce face subiectul acestei părți a raportului sunt folosite următoarele echipamente principale.

1) Instalații pentru producerea plasmei de temperatură joasă prin descărcări în gaze la presiuni joase.

1.1. UAIC Iași

a) Instalatie de vid înalt echipată cu pompă turbo pentru producerea descărcării magnetron în configurație plană și ținte metalice cu racire indirectă. Instalația asigură o presiune limită reziduală de 10-7 mbar, sisteme de măsurare a presiunii cu joje capacitive și alimentare prin controlere de debit pentru: heliu, argon, azot și oxigen. Incinta din inox perimte utilizarea următoarelor sisteme de diagnoză a plasmei: sonde Langmuir, spectrometru de masă, spetrometrie optică de emisie și fotografiere rapidă. Instalația este utilizată pentru studiul mecanismelor acre conduc la fenomenul de histerezis in funcționarea magnetronului în regim de gaze reactive.

b) Instalatie de vid ultraînalt echipată cu pompă turbo pentru producerea descărcării magnetron în configurație plană și ținte metalice cu racire indirectă. Instalația asigură o presiune limită reziduală de 10-9 mbar, sisteme de măsurare a presiunii și alimentare prin controlere de debit pentru: heliu, argon, azot și oxigen. Incinta din inox perimte diagnoza plasmei cu sonde Langmuir, spectrometrie de emisie și absorbtie laser și LIF. Instalația este utilizată în studiul cineticii particulelor pulverizate de la suprafața unei ținte plane a unei decărcări magnetron sau cilindric. Instalația este utilizată și în programul EURATOM pentru studiul proprietăților de pulverizare a mateialelor de interes termonuclear: W, C, Ti, Be și altele.

c) Instalație de producere a plasmei în sistem de confinare magnetică multipolară. Echipată cu pompă de difuzie. Presiune limită reziduală 4.10-6 mbar. Volumul incintei de producere a plasmei printr-o descărcare cu catod cald este de 20 l. Instalația este utilizată pentru studiul plasmei anodice, a instabilităților asociate dinamicii formațiunii de plasma din fața electrodului polarizat pozitiv față de plasma de difuzie. Incinta perimte utilizarea sitemelor de diagnoză a plasmei cu sonde, fotografiere ultra rapidă și spectrometrie de emisie optică.

d) Instalație pentru producerea unei coloane de plasmă magnetizată folosind o sursă de plasmă formată dintr-o descărcare cu catod cald și confinare magnetică multipolară. Instalația este echipată cu pompă turbo și permite lucrul în regim continuu de curgere a gazului de lucruȘ argon sau hidrogen. Inducșia câmpului magnetic etse de până la 0,12 T. Instalația este utilizată pentru testarea sitemelor de dignoză a plesmei magnetizate din instalația Pilot Psi din Olanda și aflată în programul EURATOM de fuziune nucleară. Au fost testate și se fac studii pentru interpretarea datelor culese prin sistemul de sonde multicanal și cu sondele cilindrice.

e) Instalație pentru producerea plasmei în vapori metalici prin arc termoionic în vid (TVA). Instalația este echipată cu pmpă turbo care asigură o presiune limiă reziduală de 5.10-7 mbar. Incinta din inox dipune de mai multe porturi de acces astfel incât pot fi folosite sisteme multiple de diagnoză a plasmei: sonde emisive, sonde duble, spectrometrie de emisie și absorbtie, spectrometrie de masă. Instalația este utilizată prntru studiul proprietăților plasmelor obținute în vapori metalici de: Cu, W, Ti, Zn, Pb și alte materiale. Instalație destinată studiului proceselor de depunere a unor starturi subțiri ale materialelor de interes termonuclear: W, Ti, Ta, Mo, Be.

f) Instalație pentru producerea plasmei prin ablație laser. Instalația este echipată cu sistem de pompe turbomoleculare și două incinte. O incintă din inox pentru vid înalt în care presiunea limită reziduală este de 5.10-6 mbar și care servește la reglarea parametrilor de lucru și a sistemelor de diagnoză a plasmei, respectiv o incintă de vid ultra înalt, cu sitem de degazare, în care se poate obține o presiune limită inferioară de până la 10-8 mbar. Instalația este folosită la studiul și caracterizarea plumei de plasmă obținută prin ablația materialului din ținte metalice sau dielectrice. Radiația laser este asigurată de un laser cu excimeri de 100 mJ la lungimea de undă de 312 nm. Durată pulsului paser etse de 20 ns la o frecvență de repetiție de 10 Hz.

1.2 INFLPR

a) Instalatie experimentala pentru studiul caracteristicilor electrice ale descarcarilor in gaze echipată cu surse de tensiune RF, osciloscop, platforma Labview

b) Surse de plasma tip magnetron plan, cu dimensiuni ale tintei intre 20 – 70 mm, cu posibilitate de functionare in camp continuu sau de radiofrecventa, putere maxima 130 W, cu montare pe camere de reactie vidate, presiune minima 10-5 mbar, presiune de functionare 10-2 mbar, inclusiv in atmosfera reactiva, pentru depuneri de nanoparticule metalice de tip wolfram sau aluminiu, pentru obtinerea de materiale compozite mimetice co-depunerilor de pe peretii reactoarelor de fuziune, sau de tip Au, Ag, Pt pentru obtinerea de efect catalitic.

c) Echipament de generare a plasmei in amestecuri de gaze cu sursa de plasma tip jet cu functionare in radiofrecventa (13.56 MHz) in domeniul de puteri 100 – 500 W, cu aprindere in fluxuri controlate de azot/argon pana la 10000 sccm, prevazuta cu sistem de injectie a gazelor active (H2, NH3) si de sinteza (C2H2, CH4), cu magnetron pentru depunerea metalelor catalitice, la fluxuri controlate in domeniul 0.5 – 100 sccm, cu expansiune in camera de depunere pompata de doua sisteme, unul constand in pompa fore si pompa turbomoleculara pentru asigurarea presiunii de baza si alta constand in pompa mecanica rotativa si pompa Roots ce asigura functionarea la debite mari de gaz. Echipamentul permite: i) investigare, in conjunctie cu echipamentele de diagnosticare proceselor fizico-chimice din plasmele in curgere la presiune joasa tip jet, ii) este utilizata pentru sinteza in plasma a nanostructurilor carbonice, tratarea in plasma a materialelor si suprafetelor

d) Echipament pentru depunerea in plasma la presiune joasa, tip PECVD, a filmelor subtiri de plasma-polimeri prin polimerizare in plasma, pentru functionalizarea membranelor nucleare si tratarea suprafetelor, prevazut cu sursa de plasma cu electrozi plan-paraleli ce permite injectia precursorilor in stare gazoasa sau de vapori, controlere de debit masic pentru lichide si gaze; echipamentul este prevazut cu sistem de pompare si monitorare a presiunii si poate fi utilizat pentru depuneri de filme subtiri polimerice conductoare, hidrofobe, pentru tratarea suprafetelor in vederea controlului hidrofiliei, etc.;

e)Instalații pentru depuneri în vid înalt adaptate pentru tehnologia TVA (3 buc) presiune limita inferioară: 2x10-4 Pa, volume intre 0.8 m3 si 0.4 m3.

f) Stand-instalatie pentru studiul descaracrilor in amestecuri de gaze. Sistem de pompare cu pompa turbomoleculara; presiune limita inferioară: 2x10-6 Pa, sistem intoducere si dozare gaze, generator cu frecvența și factor de umplere variabile.

g) Stand-instalatie pentru studiul descaracrilor in amestecuri de tip excimer. Sistem de pompare cu pompa de difuzie; vid limita: 2x10-4 Pa, sistem intoducere si dozare gaze, generator cu frecventa si factor de umplere variabile.

h) Instalatie de corodare in plasma (sistem de vidare Edwards, surse rf 100 W, 1000 W). Vid limita: 5x10-1 Pa. Frecventa 13,56 MHz

i) Instalatie de nitrurare ionica INI-70, Dimensiuni camera: 750 x 1700 + 600 x 800 mm, Putere instalata: 150 kVA, Putil = 70 kW, Umax=850 V

j) Instalatie experimentala de depunere prin tehnica CMSII (Combined Magnetron Sputtering and Ion Implantation) Camera de depunere 300 x 420 mm cu un singur magnetron, generator pulsat de inalta tensiune de 90 kV, durata: 20 µs, frecventa: 5-50 Hz. Utilizare: cercetari experimentale pe probe sau piese mici.

k) Instalatie industriala de depunere prin tehnica CMSII, Camera de depunere 800 x 750 mm cu 24 magnetroane, sursa de alimentare magnetroane de 25 kW, generator pulsat de inalta tensiune de 50 kV, durata: 20 µs, frecventa: 12,5-50 Hz. Utilizare: productie de acoperire cu straturi subtiri. Instalație utilizată pentru elaboraea tehnologiilor utilizate în realizarea componetelor pentru JET în programul EURATOM

1.3. UBB

a) Generator de plasme non-termice 20 – 900 KHz, 10 W (laboratory-made)

b) Generator de plasmă 1.6 MHz, 50 W (laboratory-made)Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Iii fizica plasmei - səhifə 2

səhifə2/11
tarix26.10.2017
ölçüsü0.87 Mb.

În Guvernul Federal al Statelor Unite nu există un support dedicat cercetării în domeniul științei și ingineriei plasmei de temperatură joasă. Domeniul nu are un steward din cauza naturii sale interdisciplinare și a legăturilor sale puternice cu aplicațiile. Ca rezultat, cercetarea fundamentală este efectuată în principal în Univresitățile americane astfel că potențialul lor aplicativ este subvalorificat, erodat și se află la un risc potențial de colaps. Domeniul este amenințat să devină subcritic și să dispară ca disciplină de cercetare în Statele Unite.

(

There is no dedicated support within the federal government for research in low-temperature plasma science and engineering. The field has no steward because of its interdisciplinary nature and its connection to applications. As a result, the basic research conducted primarily at U.S. universities, and the host of potential future applications underpinned by it, is eroding and is at substantial risk of collapse. The field is in danger of becoming subcritical and disappearing as a research discipline in the United States).

Toate aceste concluziii conduc pe autorii raportului la următoarea recomandare

: To fully address the scientific opportunities and the intellectual

challenges within low-temperature plasma science and engineering, and so optimally

meet economic and national security goals, one federal agency should assume lead

responsibility for the health and vitality of this subfield by coordinating an explicitly

funded, interagency effort. This coordinating office could appropriately reside

within the Department of Energy’s Office of Science.

Pe de altă parte în țările europene și dintre acestea Germania și Franța acordă o atenție particulară domniului fizicii plasmei și sunt susținute proiecte de cercetare în Universități și Institute de cercetare care vin în susținerea aplicațiilor industriale ale plasmei descărcărilor la presiune joasă din firme ca Simens sau Sans Goben. În Japonia au fost create centre speciale de cercetare și transfer tehnologic în care sunt susținute studiile fundamentale în domeniul plasmei descărcărilor la presiune joasă care ajută dezvoltările tehnologice din firme ca Anelva sau Koyto.

Situația la nivel național

În ultimii zece ani în România au fost efectuate studii în subdomeniul plasmelor de temperatură joasă produse în gaze la presiune joasă, sub presiunea atmosferică, în două centre principale: București (INFLPR și Universitățile București și Politehnica București) și Iași (Universitățile ”Alexandru Ioan Cuza” și Tehnică ”Gh.Asachi”, Institututele de Fizică Tehnică și ”Petru Poni”). La acestea se adaugă activitățile în domeniu ale unor colective, mai reduse ca număr de cercetători dar foarte active, din Universități și institute de cercetare din Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Bacău și Galați. În total în acest subdomeniu au contribuit un număr de 47 de cercetători și cadre didactice universitare, la care se adaugă un număr de 121 de studenți care au realizat lucrările de licență, respectiv dizertație cu subiecte referitoare la producerea, caractrizarea și/sau modelarea plasmelor descărcărilor de diferite tipuri și la presiune joasă. De asemenea, au fost elaborate, susținute un număr de 18 teze de doctorat în care au fost abordate subiecte referitoare la studiul proceselor elementare și a fenomenelor din volumul plasmei, respectiv la suprafațele ce mărginesc plasmele unor descărcări la presiuni joase de tip magnetron, arc termoionic în vid, descărcări luminescente, respectiv descărcări de radiofrecvență, descărcări de microunde sau descărcări cu catod cavitar. O atenție specială a fost acordată studiului fenomenelor nestaționare și al fenomenelor de propagare ale unor unde în plasme confinate multipolar sau din regiunile în care se formează straturi de sarcini spațiale și straturi duble.

O bună parte dintre aceste lucrări au avut în vedere potențialul aplicativ al acestor plasme cu referire la utilizarea lor în depunerile de straturi subțiri metalice și/sau dielectrice, în tratamentele de suprafață și în sinteza de materiale noi sau de structuri noi ale acestora. Folosind colaborarile internaționale în domeniu au fost dezvoltate și folosite tehnici și metode noi de diagnoză a plasmei, au fost elaborate modele și au fost efectuate simulări ale unor plasme complexe cum sunt cele ale descărcărilor magnetron reactiv, respectiv magnetron în regim pulsat. Colaborarile intrenaționale au fost realizate cu specialiști din institute și Universități din Germania, Franța, Anglia, Olanda, Japonia, Slovenia, Belgia, R. Cehă și alte țări. O parte dintre aceste colaborări referindu-se și la realizarea unor teze de doctorat în cotutelă (6 teze de doctorat cu teme din domeniul plasmelor de temperatură joasă din descărcările la presiune joasă). În ultimii zece ani au fost publicate în reviste cotate ISI un număr de 219 de lucrări științifice care au fost citate in 840 de lucrari apărute in literatura de specialitate

Centre de cercetare din țară.

Așa cum s-a menționat și în partea introductivă cercetările de fizica plasmei descărcărilor în gaze la presiune joasă se desfășoară în Universitățile și Institutele Naționale principale din România. Cele mai importante grupuri de cercetare se gasesc la:

- Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Magurele în cadrul laboratorului de Plasma de Temperatura Joasa și respectiv Laboratorului de Plasmă și Fuziune Nucleară;

- Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), Facultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Plasmei

- Universitatea Politehnica București, Departamentul de fizică

- Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Laboratorul de Plasma Nontermică

- Universitate de Vest din Timișoara, Centrul de Cercetare pentru materiale Inteligente.

Grupuri mai mici și cu preocupări clare mai ales în aplicații ale plasmei descărcărilor în gaze la presiuni joase se găsesc în: Institutul National de Optoelectronica de pe platforma Măgurele, Institutul de Fizică Tehnică din Iași, Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni„ din Iași al Academiei Române, Universitatea “Ovidius”Constanta, Universitatea ”Transilvania” din Brasov, Universitatea din Bacău)

Resurse umaneNume si prenume

Centrul

Gradul stiintific

Doctorat

Varsta

Experienta (ani)

Subiecte abordate și Dinamica de creștere

Subtema (subiect)

Gheorghe Popa

UAIC

prof. univ.

Cond.dr.

67

43

Desc. magnetron, TVA, ablație laser, DBD, Pilot Psi,diagnoza, modelare. In ultimii 5 ani: 25 de lucrări indxate ISI, 161 citări

Implicat in toate cele 4 teme

Cladiu Costin

UAIC

lect.univ.

Dr.

36

12

Desc. magnetron, Castor, Pilot Psi, modelare. In ultimii 5 ani: 9 lucrări ISI,

Temele 1, 3 și 5

Vasile Tiron

UAIC

CS III

Dr.

32

8

Desc. magnetron, TVA, diagnoza. In ultimi 5 ani 6 lucrări ISI

Temele 1 și 3 și 5

Cătălin Borcia

UAIC

lect. univ.

dr.

43

18

Desc. Pulsate, DBD. În ultimii 5 ani: 10 lucrari ISI, 43 citari ISI

Temele 1 și 2

Valentin Pohoaţă

UAIC

lect. univ.

dr.

37

12

Diagnoză, LIF, DBD. in ultimii 5 ani: 10 lucrari ISI, 27 citari ISI

Temele 1,2 și 5

Catalin Vitelaru

UAIC

cercetător

Dr.

27

4

Desc. magnetron, ablație laser, diagnoza – LIF, abs. In ultimii 5 ani: 6 lucrari ISI, 4 citari ISI

Temele 1,3 și 5

Marius Solomon

UAIC

Drd.

Dr.

32

8

Desc. magnetron, Pilot Psi,diagnoza –sonde. În ultimii 5 ani: 4 lucrari ISI, 2 citari ISI

Temele 1, 3 și 5

Marius Dobromir

UAIC

CSIII

Dr.

32

10

Desc. magnetron, ablație laser, CVD, PCVD. În ultimii 5 ani: 13 lucrari ISI,

5 citari ISITemele 1 și 4

Dumitru Alexandroaei

UAIC

Conf. Univ.

Dr.

62

39

Desc. Luminescentă, catod cavitar, instabilități, diagnoza. In ultimii 5 ani: 6 lucrari ISI, 10 citari ISI

Temele 1 și 5

Radu Apetrei

UAIC

Asist. Univ.

Drd.

29

6

Desc. Catod cavitar, magnetron RF, diagnoza-sonde, spectral. În ultimii 5 ani: 6 lucrari ISI, 6 citari ISI

Tema 1

Dumitru Luca

UAIC

Porf. Univ.

Dr.

56

32

Desc. magnetron, catod cavitar, diagnoza.În ultimii 5 ani: 12 lucrari ISI, 30 citari ISI

Tema 1

Lucel Sîrghi

UAIC

Conf. Univ.

Dr.

48

24

Desc. Magnetron pulsat și RF, ablație laser, Pilot Psi, diagnoza-sonde, AFM, modelare.In ultimii 5 ani: 22 lucrari ISI, 195 citari ISI

Temele 1și 3

Viorel Anița

UAIC

Lect. Univ.

Dr.

50

26

Desc. magnetron, ablație laser, Pilot Psi,diagnoza-sonde. În ultimii 5 ani: 12 lucrari ISI, 38 citari ISI

Temele 1 și 3

Ilarion Mihăila

UAIC

CS III

Dr.

37

12

Desc. magnetron, ablație laser, Pilot Psi, conf. Multipolară, diagnoza, modelare. În ultimii 5 ani: 4 lucrari ISI

Temele 1, 3 și 4

Silviu Gurlui

UAIC

Conf. Univ.

Dr.

41

17

Desc. Magnetron, ablație laser,diagnoza, În ultimii 5 ani: 21 lucrari ISI, 35 citari ISI

Temele 1, 4 și 5

Sorin Talașman

UAIC

Lect. Univ.

Dr.

50

26

Desc.RF, plasma magnet, diagnoza, modelare. În ultimii 5 ani: 5 lucrari ISI, 2 citari ISI

Temele 1 și 5

Dan Dimitriu

UAIC

Conf. Univ.

Dr.

41

17

Desc. Multipolară, diagnoza, instablitați, start dublu, haos, modelare. În ultimii 5 ani: 14 lucrari ISI, 27 citari ISI

Temele 1 și 5

Sorin Dobrea

UAIC

drd

drd

26

2

Descărcare de microunde

Tema 1

Iulia Motrescu

USAMV Iasi

drd

drd

29

6

Desc. De microunde, DBD, diagnoza. In ultimii 5 ani: 6 lucrari ISI, 4 citari ISI

Tema 1 și 2

Ioana Rusu

UAIC

Lect. Univ.

Dr.

42

18

Desc. RF, DBD, diagnoza, In ultimii 5 ani: 7 lucrari ISI, 12 citari ISI

Temele 1 și 2

Mandache Nicolae

INFLPR

CS I

Dr.

62
Magureanu Monica

INFLPR

CS I

Dr.

40
Piroi Daniela

INFLPR

CS

Drd.

27
Georgescu Nicolae

INFLPR

CS II


63
Dinescu Gheorghe,

INFLPR

CS I

Cond.dr.


Cond.dr.

58

30

Surse de plasma descarcari RF in configuratii variate


Cristian Lungu

INFLPR

CS I

Dr.

60

33

TVA și alte metode și tehnici de depuneri de starturi protective de interes nuclear

Tema 1

Alexandru Anghel

INFLPR

AC

Dr.

32

6

TVA și depuneri de BE, W pentru programul de fuziune

Tema 1

Lungu Mihaela

INFLPR

CS III


56

30

Efect de monocromatizare

Tema 1

Ticoș Cătălin

INFLPR

CS I

Dr

38

12

Controlul haosului și precese elemntare în plasmă

Temele 1 și 5

Cibotaru Luminița

INFLPR

CS III

Dr

56

30

Efect de monocromatizare și precese elemntare în plasmă

Tema 1

Poroșnicu Cornel

INFLPR

CS

Dr

29

4

Starturi subțiri multifuncționale-obținere și caracterizare

Tema 1

Chiru Petrica

INFLPR

CS


46

17


Tema 1

Jepu Constantin

INFLPR

CS

Drd

27

3

Starturi subțiri multifuncționale-obținere și caracterizare

Tema 1

Cristian Ruset

INFLPR

CS I

Dr.

62

39

Descarcari magnetron pulsat, iono-nitrurare

Tema 1

Mihai Ganciu

INFLPR

CS I

Dr.

56

33

Decărcări cu catod cavitar, descărcări pulsate

Temele 1 și 4

Viorel Braic

INOE

CS I

Dr.

62

39

Descărcări magnetron, surse de ioni

Temele 1 și 2

Mariana Braic

INOE

CS I

Dr.

55

32

Descărcări magnetron

Temele 1 și 2

Ionita Daniela

INFLPR

CS

drd

36


doctorand, modificarea materialelor cu plasmă, caracterizarea suprafeţelor din punct de vedere al umectabilitatii;


Vizireanu Sorin

INFLPR

CS III

dr

34

10Satulu Veronica

INFLPR

CS

drd

32


Depunere de materiale compozite prin tehnici combinate cu plasma (PECVD/PVD), tratamente membrane nucleare cu plasma de presiune atmosferica


Teodorescu Maximilian

INFLPR

ACS

drd

28


surse de plasma in expansiune bazate DBD, investigarea unor

Diagnostica spectrala si imagistica.;
Stoica Daniel

INFLPR

CS

drd

28


sinteza materiale nanostructurate la presiune atmosferica; procesare date


Stancu Cristian

INFLPR

ACS

drd

27


curatarea suprafetelor cu jeturi de plasma rece la presiune atmosferica; experimente de descarcari in gaze la presiune atmosferica


Bica Ioan

UVT

Professor

Dr.

60


Experienta in echipamente cu plasma destinate tehnologiilor de taiere-sudare cu plasma si microplasma si respectiv de producere pulberi fine si ultrafine necesare realizarii de materiale inteligente


Anghel Sorin Dan

UBB

prof.univ

dr

60

30

generarea, caracterizrea şi modelarea electrică a plasmelor generate la presiune atmosferică.


Simon Alpar

UBB

conf.univ

dr

40

15

caracterizarea şi modelarea plasmelor,


Tudoran Cristian Daniel

UBB

ACS

drd

29

6

construcţia generatoarelor de plasmă şi caracterizarea electrică a plasmelor


Papiu Mihaela Anamaria,

UBB

std

msd

25

4Prof. Univ. si CS I

13

Conf. Univ. Si CS II

6

Lect.univ si CS III

12

CS si As. Univ.

9

ACS, Preparator, studenti

7

TOTAL

47

Conducatori doctorat.

4

Doctori

30

Doctoranzi

12

Master si masteranzi

1

Studenti


TOTAL

47

Varsta intre (ani)

Numar

20-30

12

30-40

11

40-50

9

50-60

8

60-70

7

Total

47
?


iiiqd---azrbaycan-2.html

iiiqd---azrbaycan-7.html

iiiqdnmrli-azrbaycan-2.html

iiiqdnmrliazrbaycanrespub-12.html

iiiqdnmrliazrbaycanrespub-17.html