1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 85

III HİSSƏ - Elşən Misir oğlu Nəsibov

səhifə11/85
tarix03.05.2018
ölçüsü2.85 Kb.

35
 
 

III HİSSƏ: 


 


ŞƏHƏR VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI HƏYATI İLƏ BAĞLI 


 


147.


 


İnşaat  sektoru  çox  sürətləndiriləcək.  Tikinti 


şirkətlərinə dəstək veriləcək. Vahid şəhər və kənd layihələri 


təşkil olunacaq. 


148.


 


Tikinti  (fərdi  evlər,  obyektlər  və  çoxmənzilli 


binalar) üçün qanunvericilik sadələşdiriləcək. 


149.


 


Tikinti  layihələrinin  təbliği  və  təşviqinə  dövlət 


dəstəyi veriləcək.  


150.


 


Bütün  qeyri-qanuni  və  qanuni  tikililər  dövlət 


reyestrinə alınacaq. 


151.


 


Reyestr proseduraları sadələşdiriləcək. 


152.


 


Tikinti  şirkətləri  üçün  dövlət  torpaq  ehtiyyat 


fondundan pulsuz tikinti sahələri ayrılacaq. 


153.


 


Tikinti şirkətləri bəzi vergilərdən azad olunacaq. 


154.


 


İqtisadi  inkişaf naminə  ölkədə  tamamilə  yeni  bir 


şəhərin tikintisinə başlanılacaq. 


155.


 


 Ölkədə  “Beynəlxalq  Şəhər”  layihəsi  həyata 


keçiriləcək.  Xaricilər  üçün  şəhərlər,  məhəllələr,  qəsəbələr 


salınacaq. 


156.


 


 Ölkə  sərhədlərində  regional  xarici  bazarları 


gücləndirmək  və  müdafiəni  artırmaq  məqsədilə  böyük 


şəhərlər layihəsi həyata keçiriləcək. 


157.


 


Ölkənin paytaxtı köçürüləcək. 


158.


 


Gənclər yeni şəhərlərdə işlə təmin olunacaq. 


159.


 


“Sakit şəhər” layihələri həyata keçiriləcək. 


160.


 


Böyük  şəhərlərdə  “Fövqəladə  hallar  məkanları” 


yaradılacaq. 


161.


 


Şəhər  daxillərində  və  kənarlarında  pikiniklər  və 


istirahətlər üçün meşəli parklar salınacaq. 


162.


 


Təbiət-şəhər 


harmoniyası  prinsipləri  tətbiq 


olunacaq. 36
 
 

163.


 


Şəhərdaxili 


dəmiryol 


nəqliyyatı 


şəbəkəsi 


formalaşdırılacaq. 


164.


 


“Ekoloji 


təmiz 


şəhər” 


layihələri 


həyata 


keçiriləcək.  


165.


 


“Nəqliyyatsız şəhər günləri” tətbiq olunacaq. 


166.


 


Şəhər məclisləri təşkil olunacaq. 


167.


 


Şəhərlər üzrə tarazlı inkişaf formalaşdırılacaq. 


168.


 


 Əhalinin  regionlara  köçürülməsi  üçün  liberal 


islahatlar həyata keçiriləcək. 


169.


 


 Kənd iqtisadiyyatı  yenidən formalaşacaq.  İqtisa-


diyyatda  kənd  təsərrüfatının  xüsusi  kompleksi  təşkil 


olunacaq.  


170.


 


 Dövlət  büdcəsi  nəzdində  “Kənd  Fondu”  təşkil 


olunacaq. 


171.


 


 Kəndlilər  üçün  kommunal  xidmətlərdə  ucuz 


tariflər tətbiq olunacaq. 


172.


 


Kəndlilər  üçün  “ucuz  qiymət”  prinsipi  tətbiq 


olunacaq. 


173.


 


Kəndlərdə kiçik müəssisələrin sayı artırılacaq. 


174.


 


Kəndlərdə “təqaüdlü orta təhsil” proqramı tətbiq 


olunacaq. 


175.


 


Kəndlərdə  sığortalı  müalicə  tətbiq  olunacaq  və 


tibbi məntəqələrin sayı çoxaldılacaq. 


176.


 


 Kəndlərdə yeni icmalar formalaşdırılacaq. 


177.


 


Yeni 


əsaslarla  kənd  təsərrüfatı  birlikləri 


yaradılacaq. 


178.


 


Kəndlərə  münasibətdə  fərqli  (üstün)  təqaüd  təsis 


olunacaq. 


179.


 


Asiya vətəndaşları üçün kəndlər salınacaq. 


180.


 


 Kənd 


infrastrukturları  yaradılacaq.  Kənd 


idarəçiliyi təkmilləşdiriləcək. 


181.


 


Kəndlərdə 


mədəniyyət 


mərkəzlərinin 


sayı 


çoxalacaq. 


182.


 


Kəndlərdə ictimai-iaşə obyektləri təşkil olunacaq. 37
 
 

183.


 


“Kənd Mall”ları təşkil olunacaq. 


184.


 


Kəndlər  üçün  güzəştli  mexanizator  və  texnika 


mərkəzləri yaradılacaq. 


185.


 


Şəhərlərdə  kəndlilər  üçün  tədarük  məntəqələri 


yaradılacaq. 


186.


 


Şəhərlərdə kənd muzeyləri təşkil olunacaq. 


187.


 


Kəndli  məhsullarının  ölkə  xaricinə  çıxışı  üçün 


əlverişli  şərait  yaradılacaq  və  region  bazarlarına  sahib 


dövlətlər üçün normal əlaqələr qurulacaq. 


188.


 


Şəhərlərdə kəndli punktları yaradılacaq. 


189.


 


Şəhərlərdə  kənd  mədəniyyəti  mərkəzləri  təşkil 


olunacaq. 


190.


 


 Kəndlər  üçün  “yumşaq  dövlət  siyasəti”  tətbiq 


olunacaq. 


191.


 


Kəndlərə 


asan 


gediş-gəliş 


üçün 


güclü 


infrastruktur yaradılacaq. 


192.


 


Dövlət şirkətləri tərəfindən kənd məhsulları satın 


alınacaq. 


193.


 


Kəndlərdə səyyar teatrlar təşkil olunacaq. 


194.


 


Kəndlərdə səyyar kitabxanalar təşkil olunacaq. 


195.


 


“Kəndlərə su” layihələri geniş tətbiq olunacaq. 


 


 


 


 


 


 


 :

Kitab -> 2018
2018 -> Türkün dastanı 1
2018 -> Rasim GƏNZƏLİ qiyamət qopanda…
2018 -> İsgəndər Atilla
2018 -> Мцгяддимя
2018 -> []
2018 -> Tofiq Huseynzade--seir--kitab 1111. indd


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


il-axtarr-.html

il-bilancio-finanziario.html

il-cacciatore-e-la-re---.html

il-carro-di-fontanarosa.html

il-ciclo-produttivo.html