Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны

(

орта буын маманы

)


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Кәсіптік дағдыларды алу және бекіту практикасы - Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні


Кәсіптік дағдыларды алу және бекіту практикасы

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынмен танысу;

кәсіпорынның өндірістік цехтарындағы жұмыстарда техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

біліктілігі бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстармен танысу;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу


Іскерліктер: • штаттық жұмыс орындарында нан, макарон және Кондитер өнімдерінің өндірісі бойынша технологиялық операцияларды орындау;

 • сапасы туралы журналды толтыру және жүргізу;

 • қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзылулардың алдын алу және жою

Дағдылар : • сынамаларды іріктеу;

 • шикізат, шалаөнімдер, дайын өнімдерге талдаулар жүргізу;

 • белгіленген рецепт бойынша шикізаттың салынуын қадағалау;

 • шикізат, шалаөнімдер мен дайын өнімдерге технологиялық үдерісті дұрыс жүргізбегендіктен болатын өзгерістерді анықтау;

 • бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық үдерісті реттеу

БҚ 6,7,8

жоғары деңгейдің барлық біліктіліктері

КҚ1-8


КП. 03

Диплом алды практикасы

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынды ресімдеу;

техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

телімдер бойынша бөлу;

мамандығы бойынша дағдыны жинақтау және жетілдіру;

жоғары деңгейдегі білікті маманға жүктелетін міндеттер шеңберінде жеке өндірістік звеноны басқару дағдысын дамыту;

кәсіпорынның өндірістік жұмысында нақты телімдерді оқып меңгеру;

мамандығы бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстарды орындау;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу


Іскерліктер: • шикізатты дайындау үдерісін жүргізу;

 • Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісінің барлық фазаларында технологиялық үдерістерді жүргізу;

 • өндірістік рецепттерді дайындау;

 • өндірістің технологиялық режимдерін сақтау;

 • жарамсыздық себептерінің алдын алу, анықтау және жою;

 • есептеу-есеп беру құжаттарын жүргізу;

 • стандартты және нормативтік-техникалық құжаттарды пайдалану

Дағдылар : • нан, макарон және Кондитер өнімдері өндірісінің технологиялық үдерістерін жүргізу;

 • шалаөнімдер өндірісінің технологиялық үдерістерін жүргізу;

 • телімдегі жұмыстарды ұйымдастыру;

 • органолептикалық көрсеткіштері бойынша шалаөнімдер мен дайын өнімдердің сапасын бағалау;

 • өндірістің технологиялық режимдерін бақылау;

 • дайын өнімнің шығуын анықтау;

 • дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды сақтау;

 • дайын өнімдердің жарамсыздығын анықтау;

 • дайын өнімдерді салу және буып-түю;

 • технологиялық жабдықтардың жұмыс режимдерін дұрыстау және реттеу;

 • пайдаланатын жабдықтардың кішігірім ақауларын жою

БҚ 5,6,7,8

жоғары деңгейдің барлық біліктіліктері

КҚ 1-8


Циклдің

индексіПәннің, практиканың

атауы және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білім,

шеберліктер мен дағдыларҚалыптасатын құзырет кодыЖБП.00Жалпы білім беретін пәндерЖГП.00Жалпы гуманитарлық пәндерЖГП.01

Кәсіби орыс тілі

орыс тілінің грамматикасы;

кәсіби лексика;

мамандығы бойынша терминология;

қатынас, оның түрлері, қызметі және құралдары;

қатынастың ауызша және жазбаша құралдары;

сөйлеу стилі;

ғылыми стильдің ерекшелігі;

іскерлік стилінің ерекшклігі;

сауатты сөйлеудің сапасы;

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде терминдердің қолданылуы;

ауызша іскерлік сөйлеу тілінің жанры;

орыс сөйлеу тілінің әдеп ерекшеліктері;

аударма техникасы;

кәсіби бағыттағы мәтіндер


Білімдер: • ҚР «Тілдер туралы» Заңы;

 • тіл туралы және қазақстандық, ресейлік, әлемдік практикадағы кәсіптік қатынас;

 • тілдің грамматикалық құрылысы (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика);

 • қатынас түрлері, қызметі мен құралдары;

 • іскерлік қатынастың негізгі ережелері мен қағидалары;

 • орыс сөйлеу тілінің әдебі;

 • сөйлеу мәдениетінің нормалары;

 • орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылық;

 • кәсіптік жалпы ғылыми және жалпы техникалық лексика

Іскерліктер: • іскерлік қағаздарын құру: өтініш, сенімхат, қолхат, қызметтік хаттар, өмірбаян, түйіндеме;

 • көпшілік алдында сөйлеу, есеп беру;

 • кесіссөздер, іскерлік және ғылыми әңгімелесулер, пікірталастар өткізу

БҚ 6,7

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі

ағылшын тілінің грамматикасы; кәсіби лексика;

мамандығы бойынша терминология;

қатынас, оның түрлері, қызметі және құралдары;

қатынастың ауызша және жазбаша құралдары;

сөйлеу стилі;

ғылыми стильдің ерекшелігі;

іскерлік стилінің ерекшелігі;

сауатты сөйлеудің сапасы;

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде терминдердің қолданылуы;

ауызша іскерлік сөйлеу тілінің жанры;

сөйлеу әрекетінің түрлері мен сөйлеу формалары (ауызша, жазбаша, монолог, сұқбат);

аудару техникасы;

кәсіби бағыттағы мәтіндерБілімдер:: • ҚР «Тілдер туралы» Заңы;

 • тіл туралы және қазақстандық, ресейлік, әлемдік практикадағы кәсіптік қатынас;

 • тілдің грамматикалық құрылысы (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика);

 • кәсіптік лексика, терминдер;

 • қысқарған күрделі сөздерді, аббревиатураларды сауатты жазу;

 • тілдің стильдік ерекшеліктері (сөйлеу стильдері)

 • сөйлеу мәдениетінің нормалары;

 • орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылық;

 • кәсіптік жалпы ғылыми және жалпы техникалық лексика.

Іскерліктер: • іскерлік қағаздарын құру: өтініш, сенімхат, қолхат, қызметтік хаттар, өмірбаян, түйіндеме;

 • тұсаукесерлер дайындау, көпшілік алдында сөйлеу, есеп беру;

 • кесіссөздер, іскерлік және ғылыми әңгімелесулер, пікірталастар өткізу

БҚ 5,6

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

қазақ халқының тарихи және мәдени даму жолдары;

көшпенділер өркениеті;

көшпенділер мемлекетінің шығу жолдары;

көшпенділердің рухани мәдениеті;

Қазақстанның Ресейге қосылу барысындағы ішкі саясаты және Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылуы;

ұлт-азаттық көтерілістер мен қозғалыстар;

XX ғасырдың басындағы саяси партиялар ағымы;

XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдай;

Кеңес Үкіметінің алғашқы жылдарындағы этнодемографиялық жағдай;

Қазақ диаспорасының қалыптасуы;

Қазақстанның 50-80 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Қазақстан тоқырау және КСРО-ның құлауы кезеңінде;

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алғаннан кейінгі қоғамдық және саяси өзгерістер


Білімдер: • Қазақстанның тарихи кезеңдерінің негізгі хронологиясы;

 • көшпенділер өркениетінің тарихтағы ролі;

 • Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктің пайда болуы, құрылуы және дамуы туралы;

 • Қазақстанның Ресей империясына қосылуы, жаулап алуы, отарлау процесі;

 • Ұлт-азаттық көтеріліс пен қозғалыстардың себептері;

 • XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси партиялар мен ағымдардың бағдарламаларының мәні;

 • 20-30 жылдардағы ауылшаруашылығы мен өнеркәсіптің жағдайы;

 • 1931-1932 жылдардағы ашаршылықтың себептері мен салдары;

 • 30-шы жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатының себептері мен салдары;

 • КСРО-ның дағдарыс кезеңі мен құлауының себептері;

 • Тәуелсіз Қазақстанның экономикалық және саяси реформалары мен олардың нәтижелері;

 • Қазақстан 2030 стратегиялық даму бағдарламасы;

Іскерліктер: • қысқаша тарихи әңгіме құрастыру;

 • картамен жұмыс істеу;

 • Қазақстан территориясындағы мемлекеттік бірлестіктерді сипаттау;

 • қазақ халқының этникалық тарихының дамуын, эволюциялық қосылуын сипаттау;

 • рухани және материалдық мәдениеттің үлгісін сипаттау:

 • тарихи кезеңдерді ерекшелеу және дәуірлерге қысқаша сипаттама беру;

 • көтерілістердің жеңілу себептерін талдау

БҚ 3

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

дене тәрбиесі қазіргі қоғамның жалпы мәдениетінің бір бөлігі ретінде;

салауатты өмір салтын ұйымдастырудың негізгі талаптары;

болашақ мамандығының жеткілікті деңгейін қамтамасыз ететін және денсаулықты нығайтуға ықпал ететін негізгі дене шынықтыру сапасы мен қозғалыс Дағдылар ;

сыртқы ортаның әртүрлі жағдайларында адам ағзасының төзімділігінің жоғарылауы;

гигиена мәдениеті, жарақаттың алдын алу, алғашқы медициналық көмектің түрлері;

қозғалыс белсенділігінің режимдері;

жеңіл атлетика;

гимнастика;

шаңғы тебу дайындығы;

жүзу;

туризм;


спорттық және қозғалыс ойындары;

қазақ ұлттық қозғалыс ойындарының түрлері мен спорттық ойындарБілімдер: • Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт туралы» заңы;

 • денсаулықты нығайтудағы дене тәрбиесі мен спорттың ролі;

 • қимыл-қозғалыс әрекеттерінің тәсілдері;

 • дене шынықтырудағы жүктеме мен оларды реттеу әдістері (мөлшерлеу) туралы;

 • дене шынықтыру жаттығуларын жасау кезіндегі зақымданудың пайда болу себептері, зақымданудың алдын-алу шаралары;

 • салауатты өмір салтын сақтау ережелері;

 • жеңіл атлетикалық жаттығуларды орындау техникасы;

 • шаңғымен жүру техникасының элементтері;

 • жүзу түрлері мен техникалары;

 • туристке қажетті құрал-жабдықтар мен туристік дағдылар;

 • қазақтың ұлттық спорт ойындарының түрлері мен ережелері;

 • спорттық гигиена талаптары;

 • Президенттік тест нормативтері;

Іскерліктер: • жеңіл атлетикалық жаттығуларды орындау техникасын меңгеру;

 • қысқа, орта, ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасын игеру;

 • диск, граната лақтыру техникасын меңгеру;

 • бір орыннан және жүгіріп келіп ұзындыққа секіру техникасын меңгеру;

 • доппен жүру және лақтыру әдістерін меңгеру;

 • допты беру және допты қабылдау техникасын меңгеру;

 • әртүрлі тәсілдермен шаңғымен жүру техникасын меңгеру;

 • жүзу техникасы;

 • спорттық гигиеналық

талаптарды орындау;

 • туристік дағдылар мен

іскерліктерді көрсету;

 • жеңіл жарақат, сүріп алу

кезіндегі алғашқы дәрігерлік көмек көрсету

БҚ 6


Әлеуметтік

-

экономикалық пәндерӘЭП.01

Мәдениеттану

мәдениеттану және оның қоғамдағы орны;

мәдениеттануды зерттеудің көптүрлі әдістері;

мәдениет және өркениет;

мәдениеттің құрылуы;

конфуциондық-даосистік мәдениет түрі;

үнді-буддалық мәдениет түрі;

ислам мәдениеті әлемі;

христиан мәдениетінің түрі;

батыс еуропалық мәдениет және оның қазіргі әлемнің дамуына әсері;

расизм мәселелері;

көшпелі өркениеттің құрылуы мен ерекшелігі;

орта ғасырдағы қазақтардың мәдениеті;

17-19 ғасырдағы қазақ халқының мәдени салт-дәстүрі;

қазіргі Қазақстанның мәдениеті


Білімдер: • өркениет пен мәдениетті зерттеудің әр түрлі амалдары;

 • әдептілік мәдениеті;

 • алғашқы қауымдық құрылыс мәдениетінің, өнерінің, сенімінің, бейнелеу өнерінің бастауы;

 • Ежелгі Шығыс және антикалық мәдениет;

 • ежелгі кезеңнің діндер жүйесі;

 • ислам, христиан, будда діндерінің халықтардың мәдениетіне әсері;

 • реформация мен ренесанс кезеңінің мәдениеті;

 • XVIII –XIX ғғ. мәдениет;

 • XX ғ. мәдениетінің ерекшеліктері;

 • қазақ мәдениетінің бастаулары;

 • көшпелі мәдениет пен өркениеттің ерекшеліктері;

 • мұсылмандық ренессанстың түркілер мәдениетіне әсері;

 • қазақ халқының материалдық және рухани мәдениетінің дәстүрлері;

 • қазіргі кездегі қазақ мәдениеті

Іскерліктер: • мәдениеттің типтерін аша білу;

 • өркениеттің даму тарихын біліп отыру;

 • халықтардың материалдық және рухани мәдениетінің ерекшелігін көрсету;

 • өркениет типтерінің әртүрлі ерекшеліктерін анықтау;

 • Қазақстанның мәдениетін қалыптастыруға ықпал еткен факторларды салыстыру және талдау;

 • көптүрлі мәдени теориялардың ұнамды аспектілерін көрсету

БҚ 3

ӘЭП.02

Философия негіздері

философия пәні, философияның тарихи типтері;

адам қоғамдық табиғаты мен оның өмір сүру мәні;

материя және таным;

диалектика;

қоғамның философиялық түсінігі;

жеке адамның еркіндігі және жауапкершілігі;

адам танымы және әрекеті;

ғылым және оның қоғамдағы ролі;

адамзат ғаламдық мәселелердің алдында;

философияның адамгершілік мәселелері


Білімдер: • әлемнің философиялық, ғылыми және діни көрінісі, адам өмірінің мәні туралы мәліметтер;

 • ғылымның және ғылыми танымның ролі, оның құрылымы, түрі және әдістері

Іскерліктер: • адамның биологиялық әлеуметтік, болмыстық және рухани бастауларындағы тәрбиесін, ақыл-ой, есінің мәнін, саналы және санасыз мінез-құлқын анықтай білу;

 • қоғамдағы адамдардың өзара қарым-қатынасының әдептілік мөлшерін реттеу

БҚ 3

ӘЭП.03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

әлеуметтану ғылым ретінде;

қоғам әлеуметтік-мәдени жүйе ретінде;

әлеуметтік қоғамдар;

әлеуметтік және саяси қарым-қатынастар;

әлеуметтік процестер;

әлеуметтік институттар мен ұйымдар;

тұлға, оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік сипаты;

саясаттану пәні;

саяси билік және билік қатынастары;

саяси жүйе;

Қазақстандағы әлеуметтік-саяси процестер;

халықаралық қатынастар


Білімдер: • заңдылықтарды әлеуметтік түсіну;

 • әлеуметтік жіктелу, әлеуметік өзара қарым-қатынас, әлеуметтік құрылым қағидалары;

 • тұлғаның әлеуметтену

процесінің ерекшеліктері, реттелу түрлері

Іскерліктер: • әлеуметтік өзгерістер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және

басқа факторларын дамыту;

 • биліктің мазмұнын, саясаттың субъектісін, саяси қатынастар мен (Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі) процестерді анықтау;

 • саяси жүйелер мен саяси режимдер туралы түсініктерді құру

БҚ 3

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

экономикалық теория пәні, әдістері;

қоғамдық өндіріс негіздері;

экономикалық жүйенің негізгі типтері;

меншіктік қатынас және оның экономикадағы ролі;

тауар шаруашылығы, тауар және оның қасиеттері;

құн, құн теориясы, ақшаның пайда болуы және мәні;

нарықтық экономика және оның ерекшеліктері


Білімдер: • экономиканың негізгі міндеттері;

 • қоғамдық өндіріс құрылысы, оның нәтижелері;

 • қарапайым және кеңейтілген қайта өндіріс;

 • экономикалық жүйе типтеріне сипаттама;

 • тауар өндірісінің маңызы және оның пайда болу жағдайлары;

 • тауар қасиеті;

 • құн теориясы және заңы;

 • нарық маңызы, оның қызметтері, құрылымы және түрлері

Іскерліктер

: • экономикалық теория әдістері мен қызметтерін талдау;

 • меншік құқығын сипаттау және оның түрлері

БҚ 3

ӘЭП.05

Құқық негіздері

құқық: түсінігі, жүйесі, қайнар көздері;

Қазақстан Республикасының Конституциясы-құқықтық жүйенің өзегі;

адам құқығының жалпы Декларациясы;

тұлға, құқық, құқықтық мемлекет;

құқықтық жауапкершілік және оның түрлері;

құқықтың негізгі салалары;

Қазақстан Республикасы сот жүйесі;

құқық қорғау органдары;

ҚР әкімшілік құқығы;

ҚР азаматтық құқығы;

ҚР еңбек құқығы;

ҚР қылмыстық құқығы;

ҚР отбасы құқығыБілімдер: • адам мен азаматтың құқықтары мен бостандығы, оларды жүзеге асыру механизмі;

 • кәсіптік қызмет барысында құқықтық және адамгершілік-әдеп нормаларының ерекшеліктері

Іскерліктер: • маманның кәсіптік қызметіне қатынасты нормативті-құқықтық құжаттарды қолдану

БҚ 3,7

ЖКП.00Жалпы кәсіптік пәндерЖКП 01

Сызу негіздері

сызбаларды ресімдеу ережесі;

сызбалардағы геометриялық құрылымдар;

сызбалардағы проекциялық кескіндер;

бір жазықтықта және үш жазықтықта тікбұрышты проекциялау, қарапайым пішіндердің изометриялық және диаметриялық проекциялары;

бөлшектердің сызбасы мен изометриялық проекциялары;

геометриялық пішіндердің жазбасы;

технологиялық сызу негіздері;

сызбаларда кескіндердің орналасуы;

қималар мен кесінділер;

тікбұрыштар мен аксонометриялық осьтерде қималар мен кесінділердің қажетті мөлшерде түрлерін қолдана отырып, детальдердің сызбаларын орындау;

машина құрылысының сызулары;

ажырамайтын бірігулер;

құрама сызба, жұмыс сызбасы, бөлшектердің эскизі, бөлшектердің техникалық суреті, құрама сызбалар бойынша бөлшектеуБілімдер: • cызба мен нобайларды құрастырудың негізгі ережелері;

 • cызба геометриясының және проекциялық сызбаның негіздері;

 • құрастырушылық, технологиялық және басқа нормативті құжаттардың негізгі ережелері;

Іскерліктер: • мамандыққа сәйкес сызбаны құрастыру, сызу және оқу;

 • анықтамалықтарды қолдану;

 • эскиз, сызба және техникалық бейнелеулердің көмегімен техникалық ойды білдіру;

 • сызуларды ресімдеуде нормативті-техникалық құжаттарды пайдалану


БҚ 5,7

ЖГП.02

Электротехника және электроника негіздері

жалпы электротехника;

тұрақты токтың сызықтық электрлік тізбегі;

электрлік өріс;

тұрақты токтың электрлік тізбектері;

элекромагнетизм; электротехникалық өлшеулер;

ауыспалы токтың бір фазалық тізбегі;

үш фазалық ток тізбегі; трансформаторлар;

тұрақты және ауыспалы токтың электрлік машиналары;

электроника негіздері;

электрондық шамдар және газразрядты құралдары;

жартылайөткізгіш құралдар; фотоэлектрондық құралдар, электронды генераторлар, түзегіштер, күшейткіштер; микроэлектрониканың интегралды сұлбаларыБілімдер: • электр және магнит өрісі түсінігі;

 • трансформатор қондырғылары, ауыспалы және тұрақты тоқ машиналары;

 • электрондық шам қондырғылары, газразрядты, жартылай өткізгіш құралдар және оларды қолдану ережелері

Іскерліктер: • электр және магнит өрістерін графикалық бейнелеу;

 • магниттік индукция сызықтарының бағытын, тогі бар өткізгішке әсер ететін күштің бағытын анықтау;

 • ток күшін (амперметрмен) кернеуді (вольтметрмен), кедергінің (омметрмен) шамаларын өлшеу;

 • электр тізбектерін жинау

БҚ 5,8

ЖГП.03

Техникалық механика негіздері

теориялық механика негіздері;

статика;

статиканың негізгі түсініктемелері және аксиомалары;

жинақталған сызбалардың жазық жүйесі;

еркін орналасқан күштердің жазық жүйесі;

күштердің кеңістіктік жүйесі;

ауырлық центрі;

кинематика;

қатты дененің қарапайым, күрделі, жазық параллельді қозғалысы;

динамика;

динамиканың негізгі түсініктемелері мен аксиомалары; материалдық нүктеге арналған кинетостатика әдістері;

жұмыс және қуаттылық;

динамика теориясы;

материалдар кедергісі; деформация түрлері;

созылу және сығылу, бұралу, иілу, деформацияның күрделі түрлері;

беріктілікке, қиық және жаншылуға, ескеруге арналған күрделі есептеулер;

машина мен механизм бөлшектері;

негізгі берілістің түрлері мен іс-әрекет қағидалары;

білектер және осьтер; мойынтіректер және жалғастырғыштар;

муфтілер;

машина бөлшектерін біріктіру


?


medieval-india-from-25.html

medieval-india-from-4.html

medieval-india-from-9.html

medieval-philosophy--.html

medikam---programma.html