©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

mi is. –   (c.   ,  )   Ə miarvadı - A z ə r b a y c a n c a


mi

 is. –   (c. 

 , 


)  

Ə

miarvadı

  is.  – 

 

  (c. 


 ) 

Ə

min

  sif.  – 

  , 

  ; 


(etibarlı) 

 (c. 


); əmin əllər – 

    ;  əmin  olmaq  –    ;  əmin 

etmək – 

 

 .. 

Ə

minlik 

is. – 

 ; (etibarlılıq) 

 , 


  

Ə

mir

 sif. – 

 (c. Əmlak

 is. – 1) 

 və ya 


 (c. 

), 


  , 

  , 


  (c. 

); 


daşınan əmlak, daşınar əmlak – 

 

  ,   , 

 

  ; daşınmaz əmlak – 

   ,    


  

Ə

mm

ə

k

  f.  – 

  (ə,  y), 

  ; 


(süd) 

 (a), 


  

Ə

mr

 is. –   (c. 

Ə

mt

əə  is.  –   (c. 

), 


 (c. 

Əmzik

 is. – 

 (c. 


)  

Ə

n

ə

n

ə

 

is. – 

 (c. Ən

ə

n

ə

vi

 sif. – 

  

Əng

 is. –   (c. 

 , 


), 

 

  Ə

ng

ə

l  

is.  – 

  (c. 


), 

 

(c. ); əngəl törətmək – 

    


Ə

ns

ə is. anat. –   , 

 (c. 


)  

Ə

r

  is.

  

–  1) 

  (c. 

);  2) 


(igid) 

  (c. 


);  ərə  getmək  - 

 

Ərazi

  is.  – 

  (c. 


), 

 

(c. ); (torpaq sahəsi) 

 

  Ə

r

ə

b

 is. –  

 (c. 


); ərəb 

ölkələri – 

 

 , 


 

 ; 


ərəb dili – 

    


Ə

r

ə 

126 


Ə

r

ə

bc

ə  zərf.  – 

  ;  ərəbcə 

danışmaq  – 

   ; ərəbcədən 

tərcümə – 

   


  

Ə

r

ə

bl

əş

dirm

ə

k

 f. – 

 

 

Ə

r

ə

b

ş

ünas

 is. – 

   

Ə

r

ə

b

ş

ünaslıq

 is.

 

–    

Ə

rik

  is.  – 

  (c. toplƏrim

ə

k

  f.  – 

  (u);  qar  əriyir 

– 

 

  Ə

rinmi

ş  sif.  – 

  ;  ərinmiş 

yağ – 

 , 


 (c. 

)  


Ə

ritm

ə

k

  f.  – 

  , 


  , 

 

(ə) Ə

riz

ə is. – 

 (c. 


Ə

rköyün

 sif. – 

 , 

  

Ərp

  is.  – 

  , 


  (c. 

  , 


 , 

Ərzaq

 is. – 

 , 


   ; 

ərzaq qıtlığı – 

    

Ə

sar

ə

t

 is. –  , 

  

Əsas  

–  is. 

  (c. 


  , 

); (sif.) 

 ; əsas məsələ - 

 

 ; əsasını qoymaq –  

  ,  

 

...  (ə);  əsası 

qoyulmaq – 

  

Ə

sas

ə

n

  zərf.  –  

  , 


 , 

    


Ə

saslandırmaq

 f.  

 , 


   

Ə

saslanmaq

 f. – 

 

  

Əsaslı

 sif. – 1) 

 , 


 

  

  , 


  ;  2)  (hər-

tərəfli

 ,  , 

 ; əsaslı iş – 

   ; əsaslı təmir –   

  

Əsasnam

ə is. – 

 (c. 


 , 

), 


 (c. 

Əsassız

 

sif. 

– 

(dəlilsiz, sübutsuz

  ,  

   ; əsassız 

ittiham – 

    


Ə

s

ə

b

 is. anat. və fiziol. – 1) is. 

 (c. 


); 2) sif. 

 ; əsəb 


sistemi  – 

 

  ;  əsəb gərginliyi  – 

 

  ;  əsəb xəstəlikləri – 

 

 Ə

s

ə

bi

  sif.  – 

  , 


 

  , 


 

  

Əs

ə

bil

əş

dirm

ə

k

  f.  – 

   


 , 

    


Ə

s

ə

bil

əş

m

ə

k

 f. –   (ə), 

   


     

Ə

r

ə

bc

ə

  

127 


Ə

s

ə

r

  is.  – 

  (c. 


), 

  (c. 


); (yazılı əsər) 

 ; seçilmiş 

əsərlər – 

 

  Ə

sg

ə

r

  is.  – 

  (c. 


); 

Azərbaycan  əsgərləri  – 

 

  

Əsg

ə

rlik 

is. – 

 

 ; Ə

sgi

  is.  – 

  (c. 


);  yer 

silmək  üçün  əsgi  – 

 

  , 


 

  

Əsginas

 is. – 

 

 (c.  

), 


 

  

Əsir

 is. – 

 (c. 


 , 

); 


əsirlərin  dəyişdirilməsi  –

 

  ,  

  ;  hərbi  əsir  – 

 

  ;  əsir  düşərgəsi  –  

 ; əsir götürmək, əsir tutmaq, 

əsir  almaq  – 

  (i), 


  (i);  əsir 

düşmək,  əsir  olmaq  – 

     

(a), 


   , 

  

Əsirlik

  is.  – 

  ;  əsirlikdən 

qaçmaq  – 

   


  (u), 

   


 (i) 

Ə

sl  

sif.

  

–  1) 

  , 

  ;  2) 


(həqiqi) 

 , 


  

Ə

sm

ə

k

 f. – 1) (titrəmək) 

 , 

  , 


  ;  qorxudan  əsmək  – 

 

  , 

  ;  2)  (külək) 

 (u) 

Ə

sm

ə

r

 sif. –  (q.c. 

 , c. 


)  

Ə

sm

ə

rl

əş

m

ə

k

  f.  – 

  , 

 

   Ə

sm

ə

rlik

 is. – 

 , 


  

Ə

sn

ə

m

ə

k

 f. – 

  

Ə

sr

 is. –  (c. 

), 


 (c. 

); orta əsrlər – 

 

  

Əşya 

is. – 

 (c. 


), 

 (c. 


),   (c. 

);  


Ə

t

  is.  – 

  (c. 


);  mal  əti  – 

    ;  donuz  əti  – 

    ; 

qızardılmış ət –    ; çəkilmiş 

ət – 


    

Ə

ə

k

ə

n

 is. – 

 

  

Ət

ə

k

  is.  – 

 

  (с. ), 

   (c. 


 , 

), 


 (c.  ) 

Ə

tirl

ə

m

ə

k

 f. – 

   

Ə

tirl

ə

nm

ə

k

 f. –   

Ə

tirli

 sif. – 

 , 

   


Ə

tirli  

128 


Ə

traf  

is.  – 

  (c. 


), 

 (c. 


Ə

traflı

 – 1) sif. 

 , 

 ; 


  , 

  (uzun-uzadı);  ərtfalı 

izahat  – 

 

  ;  2)  zərf.  , 

  

Ətriyyat

 is.

 

– 

  

Əv

ə

z

  is.  – 

  (c. 


), 

  (c. 


), 

 (c. 


Ə

v

ə

zedilm

ə

z

 sif. – 

     ,  

 

  Ə

v

ə

zlik

  is.  qram.  – 

  (c. 


);  şəxs  əvəzliyi  – 

 

 ; işarə əvəzliyi –    

Ə

vv

ə

l

 is. –

   ,   , 

 , 


 

; ayın əvvələrində – 

 

   ; 


əsrin əvvəllətində - 

 

  ; 

işin əvvəli – 

   

Ə

vv

ə

lc

ə -  

Ə

yal

ə

t

 is. – 

 (c. 

), 


 

(c. 


Ə

yani  

sif.

  

– 

  , 

  ;  əyani misal – 

   , 


    

Ə

yilm

ə

f

– 

 (i), 

 , 


   

Ə

yirm

ə

k

 f. – 

 (i)  

Ə

yl

ə

c

 is. –  (c. 

), 


 ; 

əyləci basmaq – 

 

 (a)  


Ə

ym

ə

f.

 

– 

 , 


 , 

  

Əyri

 sif. – 

 , 


 , 

  

Əza

 is. –  

 (c. 


Ə

zab

 is. – 

 (c. 

),   (c. Ə

zb

ə

r

 zərf. – 

     ,  

 

 ; əzbər bilmək –    

 

  Ə

zb

ə

rl

ə

m

ə

f. – 

 (ə)  


Ə

zgil

 is. bot. – 1) 

 , 


 ; 

2)  (əzgil  ağacı) 

 

  (c. 


 , 

Əziyy

ə

t

 is. –   (c. 

); əziyyət 

etmək -   

Ə

ziz

 sif. – 

 (c. 

 , 


), 

 (c. 


) , 

 

Əzizl

ə

m

ə

k

 f. –   , 

   


Ə

zm

ə

k

 f. – 

 (a), 


 (u) 

 

  

 

  

Ə

traf  

129 


 

Ff  F  f

  – 

 

    

  

Fabrik

  is.  –

 

  (c. 


); 

toxuculuq fabriki – 

 

  

Faci

ə  is.  –   (c. 

), 


 

(c. 
Fa

ğ

ır

 sif. – 

 , 


 , 

  

Fahi

şə  is.  –

 

  , 


  (c. 

); vul. 

 

Fahi

şə

lik

  is.  – 

  , 


  ; 

fahişəliyə  qarşı  mübarizə  aparmaq 

– 

 

      Faiz

 is. – 1) 

   , 


 ,

 

 ; 100 faiz –      ; 25 faiz  

– 

    

  2)  (sələm) 

 

Faizl

ə zərf. – 

 , 


  

Faizli

 sif. – 

 ; faizli borc – 

     

Faks

 is. – 

  

Fakt

  is.  – 

  (с. 

)  , 


 

(c. 


)  

Faktik

 sif. –

 

 ,   

Faktor

  is.

  

– 

  (c. 


); 

əsas faktor – 

 

   


Faktura

 is. – 

 (c. 
Fakült

ə  is.  – 

  (с. 


); 

şərqşünaslıq  fakültəsi  – 

 

 

Fal

  is.  –   (c. 

)  , 


  (c. Familiya

  is.  – 

 

  (c. 
Fanatik

 is. – 

 , 


 

Fanatizm

 is. – 

   


Fantastik

 sif. – 

 ; fantastik 

filmlər – 

 

   Fantastika

 is. – 

  

Fantaziya

 is. – 

 , 

 

Farmakologiya

 is. –      

Farmakoloji

 sif. – 

  

Farmokoloq

 is. – 

   

Fars

 is. – 

  

Farsca

 sif. – 

  

Fasad

  is.  – 

  (c. 


); 

şüşə  fasad  – 

 

  ;  evin fasadı – 

 

  Fasad  

130 


Fasil

ə is. – 

 (c. 


), 

 

(c. ), 

 , 


    

Fasil

ə

li

 sif. və zərf. – 

   


Fasil

ə

siz

  sif.  və  zərf.  – 

 

 ,  , 

 

 Fauna

 is. – 

 

  

  

Fayda 

is.

 

– 

 (c. 

),    


Faydalanmaq

  f.  –  (nədənsə) 

   


 , 

   


 , 

 

   Faydalı

. – sif. 

 , 


 , 

 ,; 


faydalı danışıqlar – 

 

 ; Faydasız

  sif.  – 

    ,   


  

Fayl

 is. – 

 (c. 
Fayton

  is.

  

– 

  , 


  (c. Faytonçu

  is.  – 

    ; 

 (c. 
Federal

  is.  – 

  , 


  ; 

federal dövlət – 

 

  

Federasiya

  is.  –   ;  Rusiya 

federasiyası – 

 

  

Federativ

 sif. –    

Feil

  is.  – 

  (c. 


);  feilin 

zamanları – 

 

   


Feodal

  is.  – 

  ;  feodal 

asılılığı – 

 

  Ferma

  is.  –  (heyvandarlıq 

üçün

  

 

Fermer

 is. – 

  

Festival

 is. – 

 , 


 (c. F

ə

al

 sif. – 

 (c. F

ə

aliyy

ə

t

 is. –  , 

  

F

ə

llıq

 sif. – 

 , 

 

F

ə

hl

ə is. –  (c. 

 , 


); 

fəhlə  hərəkatı  – 

 

  , 


 

  

F

ə

hl

ə

lik

  is.  – 

  , 

  ; 


fəhləlik haqqı – 

 

  F

ə

xr

 is. – 

 , 


 , 

 , 


 

; fəxr etmək – 

 

..

 ,  

..

  F

ə

xri

 sif. – 

 ; fəxri qonaq – 

 

 ; fəxri akademik –  

  , 


 

  ;  fəxri  adlar  – 

 

 , 


 

 

F

ə

lak

ə

t  

is.  – 

  (c. 

), 


 (c. 

), 


 (c. F

ə

lak

ə

tli

 sif. – 

 , 

  

Fasil

ə

   

131 


F

ə

ls

ə

f

ə is. – 

  

F

ə

n

ə

r

  is.  – 

  (c. 

)  , 


 (c. 

), 


F

ə

rari

  sif.  – 

 

    , 

 

       F

ə

ras

ə

t

 is. – 

 , 


  

F

ə

ras

ə

tli

 sif. – 

 (c. 
F

ə

rq

 is. – 

 , 


 , 

 ; 


fərq qoymaq – 

 , 


  

F

ə

rql

ə

ndirm

ə

k

 f. – 

 , 


 

F

ə

rql

ə

nm

ə

k

 f. – 

 , 


 , 

  

F

ə

rqli

  sif.  – 

  , 

  , 


  

F

ə

rman

 is. – 

 (c. 
F

ə

sil

  is.  –  1)  (ilin  bölündüyü 

dörd  mövsümdən  hər  biri

 (c. );  qış  fəsli  – 

 

  ;  2) (dövr, vaxt) 

 (c. 
F

ə

sil

ə  –  1)  biol. 

  (c. 


), 

  (c. 


);  məməlilər 

fəsliləsi  – 

 

 

  ,  

 

F

ə

vvar

ə  is.  – 

  (c. 

), 


  

F

ə

za

  is.  – 

  , 


  (c. 

); fəza cisimləri – 

 

 

Fındıq

  is.  –   (topl.  is.  c. 

 , tək. 
Fırça

 is. – 

 , 


 (c. 

); 


diş fırçası – 

 

  Fırlamaq

 f. – 

 , 


 ; 

Fırlanmaq

  f.  –  1)  (başına, 

ə

rtafına dolanmaq

   (u),    , 

 

  (u);  (uçaraq)  

 (i)  


Fırtına

 is. – 

 (c. 
Fısıldamaq

 f. –   (ə/i)  

Fıstıq

 is. – 

 , 


 

   


Fikir

 is. – 

 (c. 


), 

 (c. 


), 

  (c. 


);  yaxşı  fikirdir!  – 

   ; fikrimcə - 

   ; fikir 

mübadiləsi – 

 

 

Fikirl

əş

m

ə

d

ə

n

  zərf.  –    

 , 


    

Fikirl

əş

m

ə

k

 f. – 

 , 


 , 

   

Fikirli

  sif.  – 

   


  , 

 

 ,    

  

Fiqur

 is. – 

 (c. Fil

 is. zool. –   (c. 

Fil  

132 


Filan

 sif. – 

  

Filial

 is. – 

 (с. 

), 


 (c. Filiz

 is.  – 

 (c. 

); dəmir filiz – 

   , 


    

Film

  is.    –    , 

  (с. 


); 

bədii 


film 

– 

  

multiplikasiya  filmi,  cizgi  filmi  –  

    , 


 

  ; 


film çəkmək – 

 

 ,  

   


Filologiya

  is.  – 

  , 


 

    


Filoloji

 sif. –  

 , 


  

Filoloq

 is. – 

 , 


 , 

 

      Filosof

 is. – 

 (c. 
Final

 is. – 

 , 


  

Finans

 is. – 

 

Fincan

  is.  – 

  (c. 

), 


 (c. Fini

ş  is.  idma.  –  1)  (qaçış yarışlarında  sonuncu  dövrə

  

 

  ;  2)  (bu  cür yarışlarda 

distansiyanın 

son 

nöqtəsi

   

Firavan

 sif. – 

 , 


  

Firq

ə is. – 

 (c. 


), 

  

Firma

  is.  – 

  , 

  (c. 
Fit

 is. – 

 , 


 ; küləyin fiti 

– 

  , 

 

 ; fit vermək, fit çalmaq – 

 (i), 


 ,   (u) 

Fitn

ə  is.  – 

  (c. 


), 

  , 


(intriqa) 

  (c. 


), 

  (c. 


);  fitnə  salmaq,  fitnə  törətmək  

– 

 ,     

Fitn

ə

kar

 sif. - 

 

Fitva

  is.  – 

  (c. 

);  fitva vermək – 

  

?


marketingmanagement-pdf---5.html

marketingmanagement-pdf---54.html

marketingmanagement-pdf---59.html

marketingmanagement-pdf---63.html

marketingmanagement-pdf---68.html