1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 217

Nebevî YÖntem eğitim, Yapılanma, Hareket - səhifə 157

səhifə157/217
tarix18.06.2018
ölçüsü4.15 Mb.

Nebevî Yöntem

522


yan ne bir planlama ne onu imanın manaları doğrultusunda 

yetiştiren eğitim; ne kişiyi üretim, toplumsal şeref ve haysiyet 

sorumluluğu beşiğine getiren ekonomik bir örgütlenme, bun-

ların hiçbiri yok… 

Sorumluluğumuz, gencin/gençliğin problemlerine ilaç ol-

mayı sağlamaktır.

  İslâm  onları  kurtaracak,  onlar  da  ümmeti  kurtara-

caklar.  Allah,  İslâm’a  yardım  etmiş,  Kur’ân’ı  korumuştur. 

Günahkârların da ardını kesecektir.

İslâm, bu gençliğin hakkını alıp onlara insaf ve adaletle 

muamele edecek, onlar da ümmetin düşmanından haklarını 

alacaklardır.

İslâm, onları bir asker gibi yetiştirecek, onlar da Allah yo-

lunda cihad edeceklerdir.

Malî  etkene  karşı  sorumluluğumuz  ise;  önümüzde  açık 

bulunan  kanallardan  ve  istenen  rıfk/yumuşaklık  ile  gideceği 

yolu bulmak ve böylelikle ümmet iktisadının, damarlarına geri 

dönmesini  sağlamaktır.  O,  damarların  içerisinde  aksın,  üm-

meti  beslesin,  düşmanlarımızın  bankalarından  dönerek  bun-

ları yapsın. Yenilenen İslâm devleti, İslâm topraklarının başka 

yerlerinde hala varlığını sürdüren diktatörlerin hükümetleriyle, 

sıkıntı ve bunalımlara davetiye çıkarmaktan çok geniş alanda 

çareler  aramayı  gerektiren  anlarda  ilişkilere  girmek  zorunda 

kalacaktır.

Hammadde  kaynaklarımıza  karşı  sorumluluğumuza  ge-

lince, küresel bir adalet esası üzerine müstekbirler ile pazarlık 

yapmak için yeryüzünün musataz’afları ile birleşip güçlenme-

miz gerekmektedir.

Topraklarımıza  karşı  sorumluluğumuz  ise  gıda  bağım-

sızlığımızın teminatı olacak şekilde tarım reformu ve ıslahını Imanın Şubeleri

523


gerçekleştirmeye  birinci  derecede  itina  göstermemiz  gerekir. 

Bekamız ve özgürlüğümüz için zorunlu şart budur. 

Gençliği ilim savaşının askerleri hâline getirmek, cahilî ül-

kelerden beyinlerimizi geri almak, mümkün olan bütün bilgi-

leri bir araya getireceğimiz ilmî ağlar oluşturmak da sorumlu-

luk arasındadır. Ülkelerimizde teknolojinin temellerini atmak, 

onu kendi vatanımızın malı haline getirip beslemek, yaymak, 

sevmek ve teknoloji sanayiini kurmak zorundayız.

Ekonomik geriliğin problemlerini çözmek için kendimizin 

bulup  çıkaracağı  çözümler  ortaya  koymak  da  sorumlulukla-

rımız  arasındadır.  Bizler  kapitalist  ve  sosyalist  modeli  uzun 

süre denedik hatta ümmetin sırtına yıkarak ve onun hayatı-

nın aleyhine olmak üzere denedik. Ancak bu iki modelin her 

biri diğerinden daha kötü, başarısız sonuçlar vermekten başka 

bir şey ortaya çıkarmamıştır. Kendi sosyalizmimizi ulusal ve 

bölgesel  diye  nitelendirmemizin  bir  faydası  olmadı.  Bu  nite-

lendirmelerin ise, dikta yöneticilerin aramızda sahip oldukları 

uzun dil imtiyazı ile ümmetin hayrına olan hususlarda kolları-

nın kısa kalması dışında hiçbir faydası olmadı.

Ne Avrupa halklarının geçtiği üreme ve sanayi aşamaları 

üstünden aşmak ve atlamak ne nasıl adım atacağını bilmeyen 

sosyalist  devrimcilik  bizi  geri  kalmışlığın  kapalı  devresinden 

söküp  çıkarabilir.  Bizler  bütün  işlerimizde  Allah’ın  şeriatıyla 

hükmedeceğimiz gün yola koyulabilir, kurtulabiliriz. İlahi ka-

nun,  namazda  ve  imanî  yaşayışımızda  hükmettiği  gibi  eko-

nomi ve dağıtım araçlarını yönlendirmede de etkili olacaktır. 

Üretim tekniklerine gelince; biz de onların hikmetini göklerde 

ve yerde her ne varsa kendisinin olan Allah’a ait bu âlemden 

alacağız.

  Bizleri,  geri  kalmışlığın  kısır  döngüsünden  ve  bizi  dar-

madağın edip küresel tamahkârların yutmak istediği bu ana-

fordan,  ancak  özgürlükten  sonra  hazırlanacak  ve  özgürlüğü Nebevî Yöntem

524


hazırlayacak olan İslâmî bloklaşma; ve bizi mustaz’aflara lider 

olma ehliyetine sahip kılacak ve ölüm döşeğindeki çökmekte 

ve kaybolmakta olan Batı’nın müstekbir uygarlığına alternatif 

sunabilmek kurtarabilecektir.

Bu kısır döngüden çıkarak kendi kendimize yetip güç sa-

hibi olacağımız yüksek noktaya yükselişimiz, ancak iman ve 

karşılıksız  infak  ve  fedakârlık  ruhunun,  fedakârca  çalışmak, 

kolları  sıvamak  ve  cihad  ruhunun  içimize  sirayet  etmesiyle 

mümkün olacaktır. Cihad sancağı altında bulunduğumuz sü-

rece geleceğimizde kesin zafer vardır. Zafer, Allah tarafından, 

iman edip salih amel işleyenlere verilmiştir. Bazı İslâmî Kurallar

Müslüman nesillerden hiçbir nesil, bizim karşı karşıya kal-

dığımız hacim ve gururlulukta herhangi bir meydan okumak 

ile karşı karşıya kalmış değildir. Silahların birbirine yakın, üre-

tim araçlarının birbirine benzer oldukları bir zamanda belirle-

yici etken de dinamik gücün organize olduğu zamanlarda top-

rakların işgali kolay bir meseleydi. Şimdi ise topraklarımız işgal 

altında, kendimizin üretip tasarrufta bulunma imkânına sahip 

bulunduğumuz silahımız, ekonomimiz, dinamik gücümüz ve 

organize gücümüz yok. Su üstündeki köpükleri andıran kala-

balıklar dinamik gücünden yoksun, kudreti ve komutası yok. 

Sayıca kalabalık var, silah yok, bu sayıca kalabalıklar zorba 

yönetimler komutası altında. Siyonist grup onları bozguna uğ-

ratmaktadır. Meydan okuma bizzat kendi topraklarımızda ce-

reyan etmektedir. İşimizin başında, etrafında ve nefislerimizde 

bunlar  gerçekleştirmektedir.  Bunun  sebebi  şudur:  “Bir  top-

lum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Al- lah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma  kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye 

:

downloads
downloads -> Slaby rev1 Affekt und Politik
downloads -> Slaby Drei Haltungen Affekt web vorab
downloads -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq ltd” Şirkəti Müəssisənin təsis olunma tarixi
downloads -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq” müəssisəsi Müəssisənin təsis olunma tarixi
downloads -> Grade 4 Units of Inquiry
downloads -> Xoşbəxt ailənin sirləri


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


krovoizliyaniya-v-mishci-.html

krovoobrashenie-pri.html

krovopoterya---litvickij.html

krovosnabzhenie-2.html

krovosnabzhenie-i-2.html